0413 - 212 512 info@berkwegenbouw.nl

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Aannemingsbedrijf Van den Berk B.V. doet ook aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hieronder kunt u lezen op wat voor manieren wij een bijdrage leveren aan de werkgelegenheid voor personen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie.  

Prestatieladder socialer ondernemen: (PSO Trede 2)

  • Een PSO-erkenning is bedoeld voor reguliere organisaties: bedrijfsleven, non-profitorganisaties en overheidsorganisaties als werkgever. De PSO-erkenning is niet bedoeld voor SW-bedrijven. De PSO toetst de omvang van de bijdrage aan de werkgelegenheid voor personen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. De erkenning na beoordeling op de PSO-criteria verleend aan een rechtspersoon, dat wil zeggen een afzonderlijk herkenbare eenheid van een onderneming of organisatie. De erkenning is uitsluitend geldig voor de rechtspersoon waarvoor het is uitgegeven en kan niet aan derden worden overgedragen.

Social return:

  • Social return betekent het maken van een afspraak in aanbestedingen om mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie aan werkervaring te helpen. De afspraak geldt alleen voor de duur van de aanbesteding. De sociale bijdrage die bedrijven al leveren, is meestal geen factor die daarbij meeweegt. Als gemeenten en andere opdrachtgevers de PSO inzetten bij social return, komt hier verandering in. Bedrijven worden dan gestimuleerd om de inzet van mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie structureel goed in te regelen. Mogelijkheden om de PSO toe te passen verschillen voor Europese aanbestedingen en aanbestedingen en inkoop onder de Europese aanbestedingsdrempel.